p i c a l s u d

Espai ocupat per qui, amb una mica de seny i no poc ímpetu, pretén contribuir modestament, des de Mallorca estant, a enfortir i consolidar uns Països Catalans lliures i sobirans, cultes i republicans, solidaris amb la resta de pobles del planeta - sobretot amb els del Sud -. A càrrec de: www.cecili.cat

Amb 'alambrades' no hi pot haver aliances

CIL | 15 Novembre, 2005 19:12 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Amb el lema Amb ‘alambrades’ no hi pot haver aliances, la Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social, presenta un programa d’accions amb motiu de la primera reunió convocada pel president del Govern espanyol, que promou la iniciativa d’una Aliança de Civilitzacions.

La Plataforma, integrada per nombroses entitats cíviques, organitzacions sindicals i partits polítics de Mallorca, fa públic, entre d’altres, el text d’aquest Manifest conjunt:

PER UNA ALIANÇA DELS POBLES I LES CLASSES OPRIMIDES DE TOT EL PLANETA. PER UN ALTRE MÓN POSSIBLE I NECESSARI

El proper dissabte, dia 26 de novembre de 2005, està prevista la celebració, a Mallorca, de la primera reunió oficial per l’anomenada “Aliança de les Civilitzacions”, proposada pel president del Govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, el dia 21 de setembre de 2004, durant la 59ª Assemblea de les Nacions Unides.

Mallorca, lloc d’aliances entre civilitzacions des de fa segles, coneix ben de prop les enormes dificultats que comporta el diàleg entre cultures i pobles diversos.
Tot i que geogràficament romanguin a prop, -com és el cas de la civilització cristiana, la jueva i la musulmana- no sempre es pot dir que s’hagin mostrat unides per uns objectius comuns.
Les distàncies i els enfrontaments provocats per les élites dominants han superat en molt els objectius comuns de les classes populars.
Ramon Llull, pensador, filòsof, escriptor i cristià mallorquí, ja fa més de 700 anys que s’afanyà a estendre ponts d’unió entre el món àrab i la civilització judeocristiana, intentant contribuir positivament a fer de la Mar Mediterrània un vertader pont de mar blava, com assenyala molt gràficament el poeta i cantautor dels nostres dies Lluís Llach.

Davant l’esdeveniment del proper dia 26, des de la Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social intentam, no només contribuir positivament a enriquir les anàlisis i els debats necessaris, sinó també a fer visibles les autèntiques causes que atien els conflictes, intentant evitar que, una vegada més, tot quedi en una operació d’imatge de bones paraules i grans eslògans sense avançar ni un pam en la superació real dels gravíssims problemes arreu del món.
El precedent del fracàs estrepitós de la “Declaració de Barcelona” de fa deu anys (els dies 27 i 28 es reunirà la Conferència “Barcelona+10”, hereva d’aquell “Partenariat Euromediterrani”) no ens anima a ser massa optimistes: si la solució l’han d’aportar els governs i els estats de l’Europa del capital i la guerra, poc podem esperar, perquè qui defensa i manté les receptes de la globalització neoliberal difícilment pot aportar solucions als problemes creats per aquest sistema de dominació i d’injustícies. El piròman no sol tenir gaire credibilitat com a bomber.

Des de les nostre entitats, ja fa molt d’anys que intentam crear espais de diàleg i de trobada entre persones i entitats de la societat civil provenients de diferents cultures de tots els indrets del planeta, sense esperar que ni Zapatero ni cap governant vengui a indicar-nos el camí:
basta recordar els treballs i les declaracions dels diversos Fòrums Socials Mundials, temàtics o regionals, com el Fòrum Social de Mallorca, o el darrer FSMed, celebrat enguany, també a Barcelona.
O experiències de cooperació concreta, com l’anomenat “Dos Orillas”, a una i altra banda de l’Estret de Gibraltar, o el funcionament del Grup Rif, a les nostres Illes, en col•laboració amb entitats de l’altra part del Mediterrani.

Per això, d’entrada i sense voler oposar-nos a les bones intencions que adornen la proposta d’en Zapatero, entenem que és urgent i necessària una veritable Aliança dels pobles per la Pau i la Llibertat, on els ciutadans i les ciutadanes que defensen els drets humans facin, mitjançant el diàleg i la comunicació entre persones i pobles, que la humanitat camini cap a un futur més digne, just i solidari, superant les injustícies del sistema capitalista i patriarcal, i fent de la solució pacífica i justa dels conflictes una de les seves principals raons de ser.

El problema no està en les diferències culturals, que en tot cas han de ser objecte de promoció i respecte, sinó en les desigualtats i les injustícies.
L’empobriment creixent i globalitzat d’amples zones del planeta, provocat per la depredació econòmica, ecològica, social i política, per part de les grans corporacions i dels governs que les defensen, suposa ja que més de la meitat de la població del planeta hagi de viure en condicions de pobresa o d’extrema pobresa, i que cada dia la fam provoqui la mort de desenes de milers de persones, especialment nins i nines.
Mentrestant, el deute extern ofega qualsevol possibilitat de sortida de la misèria de milions de persones, i les despeses militars creixen de manera imparable, quan és sabut que bastarien els recursos destinats a la guerra, de només una setmana, per posar remei a la fam en tot el planeta.
Els conflictes bèl•lics mantenen aquesta dominació política, cultural i econòmica, i és en aquest caldo de cultiu on tenen èxit els sectors integristes de les diferents religions, com la cristiana, la musulmana o la jueva, que curiosament coincideixen en cridar a la guerra en nom de Déu.

En aquest context s’accentua inevitablement el fenomen de la immigració, que d’altra banda caracteritza els éssers humans al llarg de tota la història.
Però actualment el món “privilegiat” aixeca altíssimes tanques en les seves fronteres, atemptant contra la vida, els drets i la dignitat de les persones.
No podem oblidar que el mateix Govern del senyor Rodríguez Zapatero és responsable directe dels episodis de Ceuta i Melilla, col•laborador de les gravíssimes actuacions del govern del Marroc, i fidel complidor del paper de policia de fronteres de l’Europa fortalesa, que imposa polítiques i lleis d’estrangeria, com és el cas de la Llei espanyola, que determinen situacions discriminatòries carregades de xenofòbia.

És difícilment creïble intentar jugar un paper conciliador entre civilitzacions, alhora que es mantenen relacions d’estreta amistat amb governs molt deficitaris en matèria de respecte als drets humans i de la legalitat internacional, com ara el del Marroc, que perpetua l’ocupació del Sàhara Occidental, boicoteja qualsevol sortida al conflicte (fins i tot les proposades per l’ONU) i reprimeix i viola els drets dels ciutadans saharauis.
És contradictòria l’actuació de molts dels governants europeus que es reuniran a Barcelona els dies 27 i 28, quan miren cap una altra banda cada vegada que l’exèrcit israelià destrueix infrastructures palestines en territoris ocupats per la força, moltes d’elles finançades per la pròpia UE.
En definitiva, és realment difícil creure les bones intencions d’aquests governants si es mantenen els compromisos militars en el marc de l’OTAN, com a eina fonamental de dominació militar per part del món occidental, o quan es dóna cap tipus de legitimitat al procés d’ocupació d’Iraq, a la farsa democràtica a gust dels invasors o als crims que cada dia es cometen en aquell país ocupat il•legalment.

Però aquestes actuacions contradictòries, i les justificades reserves aquí exposades, no ens impedeixen recordar als nostres governants, i concretament al senyor Rodríguez Zapatero que, si realment volen avançar en la direcció de la veritable solució dels conflictes, des de les entitats de la Plataforma per la Democràcia i la Globalització Social, pensam que s’han de tenir en compte les següents consideracions:

 1. El senyor Zapatero va treure les tropes espanyoles d’Iraq, però va incrementar la presència militar espanyola en Afganistan, escenari diferent del mateix conflicte.
  Alhora, va reforçar el compromís de la utilització de les bases nordamericanes en territori espanyol, i la participació cada vegada més activa i submisa en el marc de l’OTAN, a més d’un increment espectacular de les despeses militars dins els Pressuposts Generals de l’Estat Espanyol.
  Si realment vol impulsar la concòrdia entre els pobles i l’”Aliança de Civilitzacions”, el millor exemple que pot donar és desmarcar-se de la política armamentística, sortir de l’OTAN i tancar les bases militars agressores, al servei del Pentàgon, de tercers països.
  L’estalvi de la despesa armamentística, alhora que afavoriria la solució pacífica dels conflictes, li permetria fàcilment complir amb el compromís del 0,7% d’ajuda al desenvolupament, entre d’altres moltíssimes necessitats socials.
 2. Els governants impulsors de l’Aliança de les Civilitzacions haurien d’assolir un ferm compromís de defensa dels drets humans i la llibertat del pobles.
  Un paper més actiu de la UE perquè Israel abandoni tots els territoris de Palestina ocupats i cessi en les seves pràctiques militars agressives.
  Que com a visualització de la bona intenció de l’Aliança de Civilitzacions es resolgui d’una vegada per totes, i de manera definitiva el conflicte que pateix el Poble Sahrauí.
  Aquests conflictes junt a de l’Iraq i tants d’altres, no tindran solució per la via del sotmetiment bèl•lic, sinó pel respecte als drets polítics i econòmics, mitjançant vies democràtiques.
  És per això que no poden mantenir relacions de normalitat amb segons quins règims violadors dels drets humans, perquè es converteixen en còmplices d’aquestes actuacions.
  Els governs de la Unió Europea han de dur endavant polítiques de pressió als governs de la riba Sud, que afavoreixi una vertadera i immediata transició democràtica i de ple respecte als drets humans de la ciutadania.
 3. El terrorisme no es combat amb més terrorisme, sinó amb desenvolupament social.
  Per això, els governs de la Unió Europea han de fer una modificació substancial de l’actual política de cooperació i de comerç entre el Nord i el Sud que garanteixi un desenvolupament equilibrat sostenible i progressiu de les economies del Sud.
  És prioritari, en aquest sentit, l’abolició completa i immediata del deute extern dels països empobrits, com a primera mesura de justícia distributiva.
 4. El impulsors de l’Aliança de les Civilitzacions han de fer un replantejament de les polítiques d’immigració basades en el respecte rigorós dels drets humans, en la dignitat personal de l’immigrant i en el dret inalienable a cercar una vida millor.
  Hi esdevé fonamental un canvi fonamental en les polítiques d’immigració basades fins ara en la contenció i la repressió.
  Concretament veiem imprescindible la derogació de les lleis discriminatòries cap als immigrants, i concretament la Llei d’Estrangeria vigent a l’Estat Espanyol.
 5. Hi ha d’haver un compromís ferm de la Unió Europea de fer arribar l’ajuda i els recursos necessaris per impulsar projectes de desenvolupament socioeconòmic, amb la participació de les organitzacions socials, a fi de crear les condicions que permetin establir la igualtat de tothom davant la Llei i una justícia social que garanteixi el repartiment de les riqueses i de la pau entre tots els pobles de la Terra.
 6. Creim que l'única Aliança de Civilitzacions possible és la dels pobles i les classes oprimides de tot el planeta, mancomunant les seves lluites i somnis.
  Apuntant a fer un altre món possible, un altre món que no contempli ni l'explotació de home per l'home, ni la societat patriarcal, ni l'opressió dels pobles i cultures.

Mallorca, novembre de 2005.
PLATAFORMA PER LA DEMOCRÀCIA I LA GLOBALITZACIÓ SOCIAL.
Illes Balears

Entitats:
- Associació s’Altra Senalla
- Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB)
- Associació d’Immigrants Marroquins a les Illes Balears (AIMIB Al Magreb)
- Associació per la Taxació de les Transaccions financeres i l’Acció Ciutadana (ATTAC)
- (COS)
- Comitè de Solidaritat amb Euskal Herria
- Cristians pel Socialisme (CPS)
- Drets Humans de Mallorca
- Federació d’Associacions de Veïns de Palma (FAAVV)
- Plataforma Anti Militarista (P.A.M.)
- Revolta

Organitzacions sindicals:
- Confederació General del Treball (CGT-Illes)
- Confederació Nacional del Treball (CNT)
- Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament -Intersindical de les Illes Balears (STEI-i)

Formacions polítiques:
- Esquerra Republicana de Catalunya (ERC-Illes)
- Esquerra Unida (EU)
- Partit Socialista de Mallorca (PSM-Entesa Nacionalista)

Comentaris

Pep Torro

Fil ferro

Pep Torro | 15/11/2005, 23:12

Fa segles que els rics i poderosos em saquejat putajat i aniquilat fins a reduir a la pobresa i ha la fam als nostres semblants, de la mateixa especia. Si l'historia no hagués estat així, segurament no hi hauria filats. "Amb 'alambrades' no hi pot haver aliances" < Això sols es marketing polític. Vivim em un estad de comsum accelerat, i de moment no es fa res per estabilitzar aquest consum. Si totes i cadascuna de totes les persones que som en aquest mon, visques al nivell d'un cuitada normal d'aquestes illes, no basterien tres mons més per donar a bastament de consumibles. Per això n'hi ha que es moren de fam. Ara no record qui va dir aquestes paraules: "Tota persona que te més de'l que ha de manester, és per què ho ha robat". No fa falta anar tan lluny con a Ceuta i Melilla, per trobar filats. A mallorca també n'hi ha; "Propiedat privada, prohibido el paso, cuidado con los perros". ¿Com so fan per guanyar tants diners aquests que viuen voltats de fil ferro?. Fan carreteres amb peatge a la s'ombre? Ens lloguen un bussi de carrer per deixar-hi es cotxe?. Compren a preu rustic, i ho venen a urbanitzable?. Refan la plaça de Santa Aulari i d'Espanya?. El parc de ses estacions, no sé quantes vagades?. Ara que ja hem empobrit el tercer mon, hem de empobrir el nostre propi. Llavors a Mallorca haurem de posar més fil ferro per separar rics de pobres.
Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

Amb suport per a Gravatars
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb