p i c a l s u d

Espai ocupat per qui, amb una mica de seny i no poc ímpetu, pretén contribuir modestament, des de Mallorca estant, a enfortir i consolidar uns Països Catalans lliures i sobirans, cultes i republicans, solidaris amb la resta de pobles del planeta - sobretot amb els del Sud -. A càrrec de: www.cecili.cat

Una primera visita a la presó de Palma

CIL | 23 Agost, 2008 22:34 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Avui som estat a la presó de Palma.
A la fi, he pogut mantenir la meva primera trobada amb el bon amic i company de lluites de tota casta, n'Agustí Baró. Hi roman reclòs des del proppassat dia 30 de juliol -per manca de pagament familiar...-

No resulta gens fàcil aconseguir-ho. No hi tenc gens ni mica de bo... Han hagut de passar més de tres setmanes!

 (Segueix)

La presó de Palma, reducte denigrant i degradant

CIL | 05 Agost, 2008 10:31 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

En degradant i denigrant reducte s'està convertint aquest recinte, de teulada blava immensa, a l'ombra de la qual s'aixopluguen i romanen recloses centenars de persones considerades delinqüents a Palma.

Un degradant reducte. Efectivament. En atansar-s'hi, hom pot constatar que s'hi aconsegueix l'objectiu de desposseir de la dignitat humana qualsevol persona. Envileix a qui s'hi acosta, fins a límits increïbles i inimaginables.

Un denigrant reducte. També s'hi veu ben a les clares, ningú no ho pot negar, que contribueix a posar la gent en molt mala fama. La que hi roman reclosa, la que hi treballa, i la que s'hi acosta.

Un reducte degradant i denigrant alhora.

Aquesta obra d'enginyeria avançada, fortificació completament tancada, convertida en un dels llocs i/o situacions més difícils d'expugnar, s'aixeca amenaçant a la vorera esquerra de la carretera Palma-Sóller, a molt poques passes de l'antic centre penitenciari, la presó provincial de Balears.


Centre penitenciari de Palma, a la carretera de Sóller
(Foto: P i c a l s u d)

 (Segueix)

Fills d’un déu menor (petit, de poca alçada, de segon ordre, o que no té bo)

CIL | 04 Agost, 2008 16:58 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Del bon company de lluites de moltes castes, Pere Barceló i Gelabert, m'arriba un escrit que em fer l'ànima.

Hores d'ara no puc deixar de compartir-ne el contengut amb qui en tengui ganes: de la presó de Ciutat a les àrees de psiquiatria dels hospitals de Mallorca, s'estén un camp tan immens sense conrar, que s'ho paga dedicar-hi esforços i recursos, atencions i cures, euros i persones!

Allò que s'hi diu, a títol personal, individual o familiar, esdevé perfectament aplicable a l'àmbit col·lectiu, públic o institucional: no tenim allò que ens manca, perquè qualcú s'encarrega de robar-nos-ho!

Com a comunitat autònoma de l'Estat espanyol, també som "petits, de poca alçada, de segon ordre, no tenim bo!".

 (Segueix)

La presó de Palma és crua, dura i inhumana

CIL | 04 Agost, 2008 07:42 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Així de contundent es mostra Bernat Vicens, president de l'Associació Drets Humans de Mallorca, amb una llarga experiència en el tractament directe de presos reclosos al mòdul d'aïllament -el més cru, dur i inhumà de tots- d'aquest recinte carcerari de Mallorca.

Ho fa en l'entrevista que publica Diari de Balears (04-08-2008).

 (Segueix)

Un bon amic a la presó de Palma

CIL | 30 Juliol, 2008 16:49 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

És molt trist això de veure un amic teu -amb no gaires recursos econòmics- entrant dins la presó de Palma, per no haver pogut pagar a la família allò que hi pertocava durant mesos!

La sentència del senyor jutge, que en dicta l'ordre d'ingrés, segurament resulta que és ben justa. Segurament que no ens trobam davant cap casta de sentència que pugui valorar-se com a injusta.

 (Segueix)

Crida per la conservació del patrimoni històric, a Palma

CIL | 28 Juliol, 2008 20:48 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Del bon company Antoni I. Alomar m'arriba missatge reclamant atenció pública a la destrucció del patrimoni històric que s'està produint en l'obra emblemàtica del convent de Santa Clara, a Palma, un dels vestigis que ens queden del temps del rei en Jaume...

Això és una crida pel Convent de Santa Clara, feta a persones que creim que són conscients de la importància del Patrimoni, perquè aportin la seva corresponsabilitat, amb accions o amb idees, perquè les coses canviïn, de manera que això no pugui tornar a passar.

La intervenció de restauració que es duu a terme al Convent de Santa Clara de Palma, inclou actuacions que clarament vulneren les lleis de Patrimoni, les recomanacions de la UNESCO sobre protecció del Patrimoni Històric, i més concretament la fitxa de conservació pròpia del monument que figura en la seva declaració per a la seva protecció. La part afectada, per la seva antiguitat (principi de 1256) i importància històrica, té a més especial rellevància per al nostre patrimoni.

La intervenció vulnera la llei i les especificacions i directives d'intervenció per a la seva protecció, almenys en dos supòsits:

-canvia la morfologia del monument quan modifica la inclinació de la teulada i redueix el pendent de manera molt significativa, per a anivellar-lo amb una part més moderna (s. XVI) que ve a continuació, és a dir que en contra del que diu la llei no conserva les seves característiques tipològiques més notables ("....respecte a la composició volumètrica [....] haurà de conservar-se en la mesura necessària per a preservar les seves característiques tipològiques....")

-introdueix un element que posa en perill l'equilibri material i estructural de l'edifici quan afegeix un cèrcol de formigó armat que corona els murs de tàpia (molts d'experts han avisat de les conseqüències negatives que poden tenir aquestes intervencions) i vulnera les normes de conservació específiques (".....i s'han d'utilitzar els seus sistemes i materials de construcció tradicionals...."). Aquest cèrcol produeix a més una modificació morfològica quan eleva l'altura dels murs. Es tracta, d'altra banda, d'una intervenció clarament irreversible.

-es pot afegir que és una intervenció que no respecta els valors que varen motivar la seva declaració de monument i procedeix a la recreació dels elements de l'edifici i no a la seva conservació i consolidació com la llei mana: "Respecte a les cobertes [...] conservació i restauració".

-d'altra banda afegeix a les cobertes un element que no han tingut mai, com són canals metàl·liques de recollida de pluvials, i així distorsiona la lectura històrica del conjunt. Per cert, el projecte ho planteja de manera fraudulenta parlant de "reparació" i "reposició". La intervenció que es duu a terme està finançada pel Ministeri de Foment i s'ajusta a un projecte aprovat per la "Comissió de Patrimoni" del Consell Insular -òrgan polític de control decisiu i preceptiu en qualsevol intervenció de conservació de Béns Patrimonials- després de rebre el vistiplau de la Ponència Tècnica.

En el projecte són ben explícites les intervencions inadequades que s'efectuen, com la modificació de la inclinació de la teulada i la col·locació del cèrcol de formigó. Com a projecte de restauració és extremadament vague i pobre. L'informe d'un restaurador (afegit a petició de la Ponència) és deficient, ja que, entre altres defectes, no descriu les característiques materials i constructives exteriors i és sobretot incomplet, perquè només fa referència a la restauració d'elements interiors, fustes de la sostrada i murs interiors, i quant als seus criteris, són correctes, però no s'apliquen.

El projecte, com a projecte de restauració, i més tractant-se d'un edifici d'aquesta importància, no reuneix les condicions mínimes necessàries per a ser aprovat: no té una descripció completa de materials i sistemes constructius, d'una història material del monument, de l'anàlisi rigorosa, no fa descripció de patologies ni estableix un diagnòstic seriós i complet, i en conseqüència no fa una justificació metodològica de les intervencions en funció d'un diagnòstic.

¿Com en un monument d'aquesta importància s'ha aprovat un projecte que, d'una manera tan clara, vulnera les mesures bàsiques de protecció? ¿Vol dir que els responsables no saben com ha de ser un projecte de conservació?

En qualsevol cas és evident que ha fallat el mecanisme de control establert per a protegir el nostre patrimoni. I un punt encara més preocupant: en aquest cas ho hem detectat, però, ¿quantes intervencions es deuen haver fet amb aquest nivell d'incompetència per part de les propostes i aquesta falta d'exigència per part dels responsables de vetlar per la preservació de la nostra història?

Davant la gravetat dels fets s'han cursat escrits de denúncia i petició de paralització cautelar de les obres a les institucions següents:

Sotssecretaria de Protecció del Patrimoni Històric Consell Insular. A més s'ha avisat l'Ajuntament. El fet també s'ha fet públic a través d'ARCA i dels diaris (que cal notar que ha tret el tema amb poc èmfasi i ha tengut poc ressò).

A pesar d'aquestes denúncies fins ara no s'ha produït cap reacció de les institucions ni de la societat. A qui li importa el Patrimoni? Ja sabem que a molt poca gent, però en l'òrgan que té la responsabilitat pública de preservar-lo es troben a faltar, almenys, rigor i ponents especialitzats en conservació capaços d'entendre prou els principis i criteris que inspiren les lleis de protecció.

Palma, 28 de juliol 2008

Rosario Alomar
Ramón Sánchez-Cuenca

En homenatge modest a la webmaster Elena Vera

CIL | 27 Juliol, 2008 18:14 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Quina desena tan rica, navegant per internet! Ja som a punt d'arribar a la primera desena, des que transcric mes primeres lletres dins la xarxa de les xarxes, l'agost de 1999...

M'adon que allò que hi faig, aleshores, ja no és ben bé el mateix que hi faig a hores d'ara, avui dia. O sí. Però, segur que hi surt amb unes altres formes i eines noves. N'esdevenen ben espectaculars els canvis!

Encara record, amb emoció i agraïment alhora, aquell primer escrit, transcrit per mi en català i que també hi surt publicat en anglès, fruit d'un bon munt d'indicacions aclaridores, sempre enriquidores i encertades, de qui em va duent de la mà, perquè m'hi engresqui...

Cosa que arrib a fer, amb el decurs del temps, fins i tot d'una manera quasi addicta!

 (Segueix)

Quina barra que teniu, senyor Chávez?

CIL | 19 Juliol, 2008 22:25 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

L'endemà del 18 de juliol de 2008, dos Chávez, relacionats amb Mallorca, omplen pàgines web d'arreu del Planeta. Tots dos són presidents. Tots dos, pel que se sap i pel que sembla, duen camí de ser bons practicants de xerrameca buida i malgarbada...

Hugo Rafael Chávez Frías, militar i polític veneçolà, president de la República Bolivariana de Veneçuela, d'una banda. Qui dia 25 de juliol, festa de Sant Jaume apòstol, patró d'Espanya, ha de ser rebut pel rei espanyol al palau de Marivent.

I d'una altra banda, Manuel Chávez González, president de la Junta d'Andalusia, alhora que president del Partit Socialista Obrer Espanyol. Qui ha vengut a inaugurar l'XI Congrés del PSIB-PSOE.

 (Segueix)

Adhesió a manifest antitaurí i contra maltractaments d'animals

CIL | 07 Juliol, 2008 07:40 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Un bon grapat de persones de diferents entitats sensibles als maltractaments d'animals, i amb ganes de fer qualque acció més per frenar aquestes pràctiques abusives, han elaborat un Manifest (i proposta de moció a la vegada) amb la intenció de sol·licitar a tots els grups polítics de l' Ajuntament de Palma que la defensin i aprovin al ple.

S'hi adjunta el document en qüestió i se sol·licita l'adhesió personal i col·lectiva (via email o telefònica), amb la finalitat que la demanda tingui el major suport possible per a la seva aprovació.

Tl - 655 792 136 / nicoibarra@terra.es / nicoibarra@ono.com

 (Segueix)

Pere Casaldàliga, una veu compromesa

CIL | 23 Juny, 2008 21:39 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

Durant quinze dies seguits, des de dijous dia 3 fins dissabte dia 19 de juliol, l'Associació Drets Humans de Mallorca manté oberta una exposició ben interessant, al Casal Balaguer de Palma, sobre la figura del bisbe català Pere Casaldàliga, que s'ha dedicat en cos i ànima a la prelatura de São Félix do Araguaia (Brasil).

 (Segueix)

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 24 25 26  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb