p i c a l s u d

Espai ocupat per qui, amb una mica de seny i no poc ímpetu, pretén contribuir modestament, des de Mallorca estant, a enfortir i consolidar uns Països Catalans lliures i sobirans, cultes i republicans, solidaris amb la resta de pobles del planeta - sobretot amb els del Sud -. A càrrec de: www.cecili.cat

Butlletí núm. 20 de l’Opinió Catalana

CIL | 19 Juny, 2006 16:09 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

L’Opinió Catalana, butlletí independent que té l’objectiu de promoure el debat, el diàleg i la reflexió, acaba de publicar el seu número 20.
Elaborat abans de conèixer-se el resultat del referèndum sobre l'Estatut d'autonomia per a la comunitat autònoma de Catalunya, arriba a Mallorca l'endemà mateix d'haver-se celebrat aquest.


Portada del núm. 20 del butlletí independent l'Opinió Catalana
(Foto: Picalsud)

A la seva editorial, signada pel secretari general, Oriol Izquierdo, on s’expressa l’opinió de l’Opinió, es diu textualment: “El pitjor no és el que tots plegats ens hem dit. El pitjor és que tots ens hem sentit víctimes del que els altres deien o pensaven... S’haurà d’emprendre aquesta etapa amb eines noves, per més insuficients que siguin, en el lent procés de construcció nacional…”

S’hi reprodueix una entrevista feta a Aldred Bosch, s’informa sobre la realització de les VI Jornades de l’Opinió Catalana fetes a Manresa, s’esmenten algunes novetats editorials i s’acaba amb una altra entrevista a Josep-Enric Teixidó Pujol, membre de l’Organització pel Multilingüísme, una entitat que treballa per aconseguir el reconeixement del caràcter plurilingüe de l’Estat espanyol en les seves institucions centrals i en els seus símbols, tal com fan altres democràcies plurilingües, com ara Bèlgica, Finalàndia, Suïssa o el Canadà, entre d’altres.

D’altres enllaços d’interès:

*** Fèlix Martí, president de l’Opinió Catalana
*** L’Opinió Catalana
*** Les sisenes Jornades de l’Opinió Catalana
*** Sisenes Jornades
*** Jornades realitzades a Manresa
*** Cinquenes Jornades a Vilanova i la Geltrú

Festes d'estiu a la barriada de Son Busquets

CIL | 17 Juny, 2006 20:13 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

L'Associació de Veïnats Tramuntana Cas Capiscol-Son Busquets continua la tradició popular, ja ben arrelada dins aquestes barriades de Palma, d'organitzar-hi les Festes d'Estiu 2006.


Veinades i veïnats ocupant el carrer Orquídia,
fent les Festes d'Estiu a la barriada de Son Busquets

(Foto: Picalsud)

A més de la ballada popular mallorquina que anima el grup Tracalada, l'associació veïnal hi organitza un munt d'actes adreçats a veïnades i veïnats de les barriades de Cas Capiscol i Son Busquets.

Amb el lema A Son Busquets volem equipaments l'associació veïnal reclama un centre de salut, un poliesportiu cobert amb piscines, un casal de joves, una biblioteca, una escoleta municipal, un centre de dia i una residència pública per a la tercera edat, un centre cultural, locals per a associacions de la barriada, un institut i guarderies públiques.

Sens dubte demanen molt; però el fet és que, si hom s'hi atansa, es veu ben a les clares que tenen massa poc.

La Junta Directiva de l'Associació Veïnal en saludar la ciutadania, veïnades i veïnats de les barriades que representen, els diu, a l'inici del programa de festes, que ha passat un altre any i continuen sense veure solucionat el tema de la caserna de Son Busquets.

Que durant aquest darrer any han mantengut reunions diverses amb autoritats d'aquesta comunitat autònoma, sense traure'n res de clar.

Que després de rebre bones paraules, s'assabenten per la premsa que el Ministeri de Defensa i l'Ajuntament de Palma han arribat a un acord, pel qual s'autoritza la construcció de 1.662 habitatges als terrenys de Son Busquets, 850 de les quals són de protecció oficial (VPO).

Davant d'aquest acord, l'Associació Veïnal pensa que el nombre de vivendes és excessiu i que s'hi hauria de destinar més terreny a zones verdes i equipaments públics.

En trobar-se en procés de revisió el PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de Son Busquets, l'associació veïnal demana romandre ben atents per quan arribi el moment de presentar-hi les al·legacions pertinents.

L'Associació de Veïnats Tramuntana Cas Capiscol-Son Busquets vol fer arribar a tothom, a través del Programa de Festes d'enguany, el seu lema A Son Busquets, volem equipaments, al·ludint a l'oportunitat històrica de dotar aquesta barriada amb tots els equipaments que durant tants d'anys els han estat negats, molt sovint amb l'excusa que no hi havia terrenys públics disponibles.
Els terrenys de Son Busquets són els darrers terrenys públics que queden dins la barriada. Pertanyen al poble, sigui quina en sigui la titularitat actual.

¡Defensem els nostres drets cívics! ¡Som una ciutadania amb capacitat de decidir sobre el futur d'aquests terrenys públics!

La Junta Directiva
Associació de Veïnats Tramuntana Cas Capiscol-Son Busquets

D'altres fotos de les Festes d'Estiu

Immigrants, al punt de mira del PP balear (I)

CIL | 09 Juny, 2006 10:17 | latafanera.cat facebook.com google.com technorati.com

La immigració que arriba a les Illes Balears i Pitiüses és al punt de mira preferent del PP balear, tant pel que fa al Govern que presideix Jaume Matas, com pel que respecta als representants illencs a les Corts Generals Espanyoles.
Així almanco s’ha pogut constatar aquesta mateixa setmana.

A principis del mes de febrer d’enguany, nombroses entitats vinculades al món de la immigració aixecaven la seva veu, convocaven assemblees, es concentraven i reclamaven públicament la igualtat de tractament en un assumpte peculiar: els descomptes aeris i marítims per a tothom que resideix a les Illes Balears i Pitiüses.

Es considerava com una de les discriminacions més flagrants que pateix la gent que, no havent nascut a les nostres illes, hi resideix i hi treballa.
Pel simple fet d’haver nascut a Àfrica, Àsia o Amèrica Llatina, no té dret als descomptes aeris i marítims i n’ha de pagar el 100 per 100 del bitllet.

S’hi criticava la Llei de pressuposts generals de l’estat per a l’any 2006 perquè es considerava que aquests incidien molt negativament en aquesta realitat punyent de les Illes Balears i Pitiüses:

Alguns mesos després, aquesta mateixa setmana, el Grup Parlamentari Popular, mitjançant el senador mallorquí Joan Fageda i Aubert, ha presentat una moció amb la qual ha instat el Govern espanyol del PSOE a ampliar les bonificacions dels trajectes aeris i marítims als residents extracomunitaris legals dels territoris extrapeninsulars.

El PSOE hi ha presentat una esmena... i quina esmena, valga’m Déu!!!!

Tot queda molt ben reflectit al «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 491, de dia 5 de juny de 2006.

Comença la seva intervenció Joan Fageda recordant que els arxipèlags espanyols, Illes Balears i Canàries, i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla suporten el problema de l’alt cost del transport aeri i marítim de la ciutadania...
Cita la Llei 30/1998, de 29 de juliol, del Règim especial de les Illes Balears que aconsegueix equiparar al 33 per cent els descomptes de resident; i d’altres normes que els xifren actualment en el 43 per cent i que, per a l’any 2007, suposa el 50 per cent del cost dels bitllets...
Diu que són unes mesures aplicables solament a residents amb caràcter nacional o comunitari, i que en queden exclosos els residents de procedència extracomunitària...
Proposa que els esmentats descomptes s’estenguin a totes les persones que tenen fixada la seva residència en territori insular o extrapeninsular...
En un llenguatge, que crida poderosament l’atenció com a molt propi de l’esquerra convencional, fa una aferrissada defensa dels valors positius que comporta la immigració... Arriba a manifestar que ‘cap barrera, per sofisticada que sigui, farà desistir els immigrants que cerquen una vida millor a Europa... que per reduir les pressions migratòries hem d’atacar les causes que les originen... que l’estabilitat econòmica i política, la justícia i l’equitat són les que redueixen la immigració...’

Per tot això, com a membre del Grup Parlamentari Popular al Senat, insta el Govern espanyol del PSOE a eliminar aquesta discriminació i que modifiqui la normativa vigent a l’actualitat, fent que les bonificacions siguin aplicables també als residents extracomunitaris legals.
Proposa que aquesta ampliació dels descomptes es realitzi amb càrrec als Pressuposts Generals de l’Estat corresponents a l’any 2007.

El senador socialista Ayllón Oliva hi respon, defensant una esmena del Grup Parlamentari Socialista:
la ciutadania illenca té l’oportunitat de valorar-la com millor sembli millor! Aquest senador socialista, realment, s'ha cobert de glòria

Parla que l’any 2001 s’arranca amb un 33 per cent de bonificació per als residents... que el primer any de Govern socialista aquest percentatge passa a ser del 38 per cent l’any 2005 al 45 per cent l’any 2006... que es pretén d’arribar al 50 per cent en aquesta legislatura...
Troba que la proposta del PP és del tot exagerada, en ‘demanar la lluna’, és a dir que ‘tots els ciutadans del món que viuen en territori insular tenguin les mateixes bonificacions...”
Diu que és una proposta massa cara, ja que comporta ‘anualment uns 36 milions d’euros’...
En un estil oratori molt propi d’èpoques que hom considerava ja superades, formula una sèrie de preguntes que no se sap ben bé per què hi són fetes...:
‘quan parlam de residents, a quins residents ens referim? Als temporals? Als definitius? Als que estan de vacances? Als que estan de viatge? Als que estan empadronats? Quin és el concepte de resident que comporta la seva proposta?’...
Acaba la intervenció el senador socialista afirmant que ‘nosaltres no els deim que no; els deim que seria convenient estudiar-ho per veure’n l’abast... cal posar-hi una mica de racionalitat i sensatesa a la seva iniciativa...’

Si no s’accepta l’esmena socialista, votarà contra la moció popular, això sí!

Joan Fageda hi respon i diu que no pot acceptar una esmena d’aquestes característiques, perquè seria el mateix que acceptar el no res...
Afegeix que li sorprèn i no comprèn que el grup Socialista rebutgi una moció presentada pel PP al Senat, formulada en els mateixos termes que el Grup Parlamentari Socialista va presentar al Parlament autonòmic balear (01/02/2006), a través de la diputada socialista Aina Rado i la portaveu Francesca Armengol...

Presentades la moció i l’esmena, correspon intervenir als diversos representants dels grups parlamentaris:

El representant de Coalición Canaria, el senador Mendoza Cabrera, diu que votarà contra la proposta del PP, i a favor de passar del 33 al 50 per cent per als residents.

El senador de Convergència i Unió, Badia i Chancho reconeix que la proposta del PP planteja l’eliminació d’una discriminació... que, malgrat estar plenament d’acord amb la filosofia de la proposta, d’entrada no li pot donar suport pel seu alt cost econòmic...

Pel Grup Parlamentari de Senadors Nacionalistes Bascs, el senador Bravo Durán manifesta que són plenament sensibles al fet diferencial insular... i que per això han donat suport a l’increment de la subvenció als residents espanyols i comunitaris en tan singulars i especials territoris... però que hi ha moltes raons de normativa interna, i de dret internacional, que afavoreixen una posició contrària a la pretensió de la moció presentada...
Per la qual cosa anuncia que el vot del seu grup serà negatiu.

El senador Aragonés Delgado de Torres del Grup Parlamentari Entesa Catalana de Progrés manifesta que no solament ha defensat sinó que ha impulsat l’establiment de mesures per a les diferències que provoca el fet insular...
però que davant aquesta proposta és de l’opinió que primer s’han d’aconseguir els objectius marcats per aquesta legislatura, com són ara arribar al 50 per cent dels descomptes per a residents estatals i comunitaris, i després ja es faran els preceptius estudis de l’impacte econòmic que pugui tenir una mesura d’aquestes característiques’

Amb la seva darrera intervenció, el senador socialista Ayllón Oliva agraeix als portaveus dels grups parlamentaris el seu vot contrari a la moció del Grup Parlamentari Popular i la seva receptivitat cap als arguments del Grup Parlamentari Socialista.

Tanca el torn d’intervencions el senador mallorquí Fageda Aubert, contestant succintament cadascuna de les intervencions dels portaveus, lamentant la manca de suport del Grup Parlamentari Català en el Senat de Convergència i Unió, en contra d’allò que havien acordat en un principi...
Aclareix que la seva iniciativa no va dirigida a tothom, a tot el món, sinó a persones que treballen a Espanya i paguen els seus imposts, a persones que donen suport en gran part a la Seguretat social, a persones que pateixen una demostrada i total discriminació en aquests moments...

Tot seguit, es procedeix a la votació d’aquesta moció presentada pel Grup Parlamentari Popular.

El resultat és aquest:
Vots emesos 245, a favor 119, en contra 126.

Queda rebutjada la proposta del PP d’instar el Govern espanyol socialista a ampliar les bonificacions dels trajecte aeris i marítims als residents extracomunitaris legals dels territoris extrapeninsulars.

CONTINUARÀ

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb